Bibliotheek richt zich op laaggeletterdheid

Staphorst

Meteen na de zomervakantie is het weer zover. Dan start de 14e Week van de Alfabetisering. Deze campagneweek duurt van 3 tot en met 9 september en staat helemaal in het teken van laaggeletterdheid.

Deelnemers van het Taalpunt, hun kinderen, taalcoaches en andere belangstellenden kunnen meedoen met de speurtocht (lopend leren), die in de omgeving van de bibliotheek plaatsvindt. Dit is op maandag 3 september van 19.00 tot 21.00 uur en op woensdag 5 september van 10.00 tot 12.00 uur. Taal en sociale verbondenheid staan hierbij centraal.

Aanmelden

Wie moeite heeft met de Nederlandse taal of iemand kent die problemen heeft met lezen, schrijven, rekenen of het werken achter een computer/laptop, kan naar het Taalpunt komen. Samen wordt dan gekeken naar een goede oplossing van de problemen. Individuele taalles van een taalcoach is een mogelijkheid, maar er kunnen ook taalactiviteiten in een groepje worden gedaan of aan een klassikale taalles worden deelgenomen.

Basistraining taalvrijwilligers

Wie taalvrijwilliger wil worden en een aantal uren per week tijd heeft om taalvragers te begeleiden is ook welkom. Deze mensen moeten 18 jaar of ouder zijn, vitaal zijn en minimaal een MBO-3 opleiding hebben. Belangstellenden kunnen kosteloos de basistraining voor taalvrijwilligers volgen in de bibliotheek van Hasselt. Deze vindt plaats op 4 woensdagmiddagen van 13.30 tot 16.30 uur. Dit is op 19 en 26 september, alsmede op 3 en 10 oktober. Wie alle vier modules heeft gevolgd, ontvangt een certificaat van de stichting Lezen en Schrijven, dat landelijk geldig is. Opgeven kan tot en met 10 september.

Taalactiviteiten

In Staphorst geven iedere week 31 taalvrijwilligers taalles aan 67 deelnemers van het Taalpunt. Sinds mei is er op maandagavond boven in de bibliotheek taalles voor startende taalvragers die niet inburgeringsplichtig zijn. Sinds juni is in de bibliotheek elke woensdagmorgen taalmorgen. Van 10.00-12.00 uur kunnen bezoekers genieten van een kop koffie of thee van de vrijwilligers van SWS, waarna diverse taalactiviteiten worden aangeboden voor volwassenen (maatwerk). Jonge kinderen mogen meekomen.

Het Taalpunt van de bibliotheek Staphorst heeft iedere maandag van 16.00 tot 19.30 uur spreekpunt.