Dorpsraad IJhorst-Lankhorst presenteert zich in jaarvergadering

IJhorst-Lankhorst

De jaarvergadering van Dorpsraad IJhorst-Lankhorst vindt dit jaar plaats op woensdag 21 november om 19.30 uur in Het Vosje in IJhorst. Het is de eerste keer dat de Dorpsraad zich in de nieuwe samenstelling zal voorstellen. Ook het college van Burgemeester en Wethouders zal deelnemen aan de bijeenkomst.

De Dorpsraad zal verantwoording afleggen over de activiteiten van het afgelopen jaar. Daarbij komt onder andere de stand van zaken met de bouw van de uitkijktoren aan bod. Dit project heeft een lange aanloop gehad, maar onlangs is de schop letterlijk in de grond gegaan. Daarmee is de eerste stap gezet naar het daadwerkelijk bouwen van de toren. Ook het hulpnetwerk, plannen met de Heerenweg en de voortgang van Buurkracht/IJhorst Energie(k) wordt besproken.

Participatieprijs

Daarnaast staan een aantal interessante zaken op de agenda. Sinds zes jaar wordt in IJhorst de participatieprijs uitgereikt. Vorig jaar kwam de beker in handen van Jan en Geertien van Schot, de verzorgers van de dieren van Geit en Wei aan de Heerenweg. Zij zullen de beker nu doorgeven aan een persoon of groep die zich in hun ogen verdienstelijk maakt voor IJhorst-Lankhorst.

Sinds enige tijd wordt gewerkt aan een plan om in IJhorst een ‘bewegingspark’ op te zetten. De Dorpsraad trekt daarin samen op met andere verenigingen in het dorp. Dit initiatief lijkt prima aan te sluiten bij de prioriteit die in de gemeentelijke begroting voor 2019 wordt gegeven aan het stimuleren van sport en bewegen.