Gemeente Staphorst houdt inloopmomenten over beleid fietspaden

Staphorst - De gemeente Staphorst wil van haar burgers horen wat de wensen zijn als het gaat om het aanleggen van nieuwe fietspaden.

Staphorst werkt aan de realisatie van een actueel fietspadenplan met daarin opgenomen de fietspaden en voorzieningen voor fietsers waarin de gemeente Staphorst de komende jaren wil investeren. Het is een prioriteitenlijst. Een dergelijke lijst is er al, maar die krijgt een update. Het gaat om woonwerk-verkeer, maar ook om recreatieve fietspaden.

Om het fietsgebruik te stimuleren is het van belang dat de gemeente goed in de smiezen heeft welke wensen er zijn, welke knelpunten een oplossing verdienen.

Inloopmomenten

Om wensen, plannen, kritiek en knelpunten te horen, houdt Staphorst inloopmomenten. De eerste is op woensdag 17 april van 18.30 tot 20.30 uur in het gemeentehuis. De tweede is op donderdag 25 april van 16.30 tot 19.00 uur in d’Olde Skoele in Rouveen. Het derde en laatste inloopmoment is op donderdag 25 april van 19.30 tot 21.00 uur in Het Vosje in IJhorst.

Aan de hand van de wensen gaat de gemeente vervolgens aan de slag.