Op de quad naar de rat

Staphorst - De muskusrattenbestrijders van Waterschap Drents Overijsselse Delta gebruiken steeds vaker een quad om hun werk uit te voeren. Het gebruik van een quad verlicht de arbeidsomstandigheden van dit vaak fysiek zware beroep.

Daarnaast kunnen de bestrijders makkelijker en sneller sloten afspeuren. ‘Er moet soms erg veel vangmateriaal worden geplaatst en gecontroleerd. Dat gaat rijdend sneller dan lopend’, licht teamleider Muskusrattenbestrijding Johan Goos toe. Het waterschap heeft vijftien quads. Muskusratten worden gevangen, omdat ze gangenstelsels en holen graven in dijken en oevers.