Herinrichting Zuid is afgesloten op veldje bij Berghorstland

Staphorst - In de woonwijk Staphorst Zuid heeft in de afgelopen maanden een herinrichting plaatsgevonden. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Dit werd vorige week maandagmiddag gevierd met enkele buurtbewoners en medewerkers van betrokken bedrijven.

Wethouder Bert Krale (gemeente Staphorst), Jeroen Bakker (woonstichting VechtHorst) en Harry Schuurman (Donkergroen BV) spraken hierbij. Het ging om een herinrichting van de grootschalige groenstroken tussen de verschillende woonerven in Staphorst Zuid. In grote lijnen het gebied tussen de Bergerslag, Berghorstland en de Hoogeweg. De oude, donkere coniferenbeplanting is vervangen door een open inrichting met enkele bomen, lage heesters en gazon. Daarnaast zijn de wandelpaden opnieuw aangelegd. De uitvoering is gedaan in samenwerking met woonstichting VechtHorst, die tegelijkertijd zonnepanelen op de huurwoningen heeft geïnstalleerd.

Wethouder Bert Krale: ‘Met inwoners en andere betrokken partijen dankbaar terugkijken op de renovatie van de hofjes in Staphorst Zuid. Mooi om te horen dat het ‘samen met de inwoners ontwerpen’ tot een mooi resultaat heeft geleid.’ De gemeente kijkt terug op een prettig traject waarin ze met inspraak van buurtbewoners is gekomen tot de huidige veranderingen. De werkzaamheden hebben voornamelijk plaatsgevonden in 2018 en zijn aan het einde van dit jaar afgerond.

Illegale snoei gemeentebomen

Elders in deze woonwijk zijn inwoners zelf aan de slag gegaan om bomen van de gemeente snoeien (zie foto). Buurtonderzoek heeft tot nu toe niets uitgewezen. ‘Dit is illegaal en zelfs strafbaar. Bomen vervullen tal van functies, zoals een aantrekkelijke leefomgeving en een beter leefklimaat. Mocht u hinder ondervinden van een gemeentelijke boom of zien dat inwoners een gemeenteboom snoeien, dan kunt u (eventueel anoniem) een melding openbare ruimte doen’, aldus de gemeente.