Sytse de Jong kreeg lawine aan reacties op kandidaatstelling

Staphorst - ‘Ontzagwekkend’, dat is het woord dat oud-wethouder Sytse de Jong van Staphorst in de mond neemt als het gaat over de reacties die hij kreeg toen hij vorige maand bekendmaakte kandidaat-gedeputeerde te zijn voor Forum voor Democratie in Overijssel.

‘Ik dacht: ik was oud-wethouder namens de SGP in Staphorst en nu kandidaat-gedeputeerde voor Forum voor Democratie, ik krijg aandacht van de regionale omroep en de regionale kranten. Het was veel meer, het was een lawine aan reacties. Het ging van zeer positief tot zeer veroordelend en alles ertussenin.’

De oud-wethouder heeft wel een verklaring voor de enorme aandacht die er voor hem was. ‘Ik kom uit de reformatorische zuil. Mensen verwachten dat je binnen die zuil blijft opereren. Ik maak nu een afslag die veel mensen opmerkelijk vinden, maar zo opmerkelijk is het niet. Je kunt christen zijn en actief binnen allerlei partijen, ook Forum voor Democratie’, zegt De Jong. ‘Ik heb in mijn carrière doorlopend allerlei dwarsverbanden opgezocht die kriskras door de samenleving gaan. Mijn belangstelling beperkt zich niet tot een zuil.’

Christelijke waarden

De reacties waren legio en zeker niet allemaal positief. Het verwijt is vooral dat Forum en de christelijke waarden waar Sytse de Jong van harte achterstaat, weinig met elkaar gemeen hebben. Vooral de mening over vluchtelingen zou niet stroken met de Bijbel. ‘Flauwekul’, vindt De Jong, zoon van een dominee. ‘Jezus wijst in de Bijbel sterk op de eigen verantwoordelijkheid als het gaat om naastenliefde. Wat doe je in je eigen gemeenschap en in je eigen straat. Als je kijkt naar het verhaal van de Barmhartige Samaritaan, dan zie je dat Jezus hamert op het feit dat de Samaritaan deze zwaar gewonde man, ook nog een vijand, onderbrengt in de regionale herberg en vervolgens betaalt voor zijn medische kosten. Dat is opvang in de eigen regio.’

De Jong voelt zich thuis bij het idee dat een overheid klein, zuinig en efficiënt moet zijn en als taak heeft ervoor te zorgen dat burgers zich kunnen ontplooien. Ik vind dat bevoegdheden zo laag mogelijk in een overheid moeten liggen. Als een gemeente het kan doen, moet ze het doen, dat geldt ook voor de provincie en het Rijk. Alles wat het Rijk kan doen, hoeft Europa niet te doen. Geen superstaat. Ik ben conservatief, liberaal én christen en dat gaat allemaal prima samen.’

Gedeputeerde voor Forum voor Democratie wordt Sytse de Jong overigens niet. Lees hier meer over coalitieplannen in de Provinciale staten van Overijssel.