Proef wijziging voorrangssituatie Heerenweg van start

IJhorst - In IJhorst is maandag 3 een éénjarige proef gestart waarbij de Heerenweg weer een voorrangsweg wordt. Om te zorgen voor een veiligere situatie wil de gemeente de kruispunten in de Heerenweg en de situatie in het centrum van IJhorst aanpassen. Een daartoe opgesteld voorlopig ontwerp stuitte echter op bezwaren.

Vanuit de dorpsraad ontving de gemeente signalen dat de nieuwe verkeerssituatie voor veel mensen onduidelijk is. Ook tijdens een inloopbijeenkomst werden door veel aanwezigen bedenkingen geuit op het nieuwe ontwerp. Een aantal jaar geleden is de snelheid op de Heerenweg teruggebracht van 50 naar 30 km/uur. Deze maatregel heeft als gevolg dat verkeer van rechts sindsdien voorrang heeft. Er werd een breed gedragen oproep gedaan om de voorrang zodanig te wijzigen dat het deel van de Heerenweg binnen de bebouwde kom weer een voorrangsweg wordt.

De wens van de inwoners komt echter niet overeen met en het geldende verkeersbeleid van de gemeente Staphorst én het advies van de verkeersadviescommissie. Dit heeft ertoe geleid dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een proef te organiseren waarbij de voorrang op de Heerenweg, gedurende één jaar, geregeld wordt. Gedurende die periode gaan ze niet aan de slag met het nieuwe ontwerp.

Na de start van de proefperiode volgt er een enquête. Daarnaast voert de gemeente gesprekken met de dorpsraad. Tevens wordt er gekeken naar de ongevallencijfers en worden er voor en tijdens de proef ook snelheidsmetingen gehouden. Aan de hand van al deze gegevens wordt de proef geëvalueerd. De proef duurt tot 3 juni 2020.