Hervormd Rouveen-Staphorst zingt in ‘de taal van je hart’

Rouveen - Op tweede pinksterdag, maandag 10 juni, hield Hervormd Rouveen-Staphorst in het kerkgebouw aan de Oude Rijksweg 443 in Rouveen een zangdienst met als thema ‘de taal van je hart’. De te zingen liederen waren uitgekozen om samen de komst van de Heilige Geest te bezingen.

Ds. W. van Vreeswijk leidde deze zangdienst. Deze duurde ongeveer een uur. Er werd ook een blokje kinderliederen gezongen. Uit de zangbundel ‘op Toonhoogte’ de nummers 441: 'Elk oog zal Hem zien als Hij komt', 444: 'Ik moet weggaan' en 491: 'Een rivier vol van vrede'. De kinderen mochten voor in de kerk komen om deze daar mee te zingen.

De opname is na te luisteren via: http://hervgemrouveen.kerkdienstluisteren.nl/