Wellicht luie bocht voor gevaarlijke kruising Ebbinge Wubbenlaan-Viaductweg

Staphorst -Een ‘luie bocht’. Dat is volgens bureau Goudappel Coffeng de efficiëntste oplossing voor de onoverzichtelijke kruising Ebbinge Wubbenlaan met de Viaductweg in Staphorst.

De beste oplossing is een rotonde. Die kost 7 ton en lijkt kansloos. De gemeenteraad van Staphorst mag bepalen wat het gaat worden.

De kruising is al jarenlang een bron van onduidelijkheid. Een aantal jaren geleden werd hij aangepakt, maar het werd alleen maar erger. Zeven mogelijke oplossingen, met daarbij vier nader toegelichte varianten, legde verkeersdeskundige Ricard ter Avest van adviesbureau Goudappel-Coffeng deze week op tafel in een raadsvergadering. Het gaat van niets doen tot de aanleg van een rotonde, en variërend in kosten van 90 mille tot zeven ton. Net als de meeste gemeenten koerst Staphorst af op budgettaire krapte door minder geld van het Rijk. Een dure oplossing lijkt kansloos.

Bewonersavond

De aangedragen oplossingen zijn het resultaat van onder andere reacties op een bewonersavond. Een eigen voorstel van het college van B en W haalde het in januari van dit jaar niet.

De raad wilde dat er meerdere alternatieven aangedragen zouden worden en dat bewoners mee mochten denken. Een rotonde, inclusief fietsvoorzieningen, is de ultieme oplossing, maar is met zeven ton wel de duurste. Een oplossing die ook enkele tonnen kost is een bajonetaansluiting, met een asverlegging in de zuidelijke kruispunt tak. ‘Afsluiting van de noordelijke of oostelijke tak, zodat de kruising overzichtelijker wordt is, ook een oplossing. Mogelijk door middel van een dynamische afsluiting zodat bij evenementen net buiten de Tippe de tak weer geopend kan worden’, stelde ter Avest.

Een goede mogelijkheid is volgens hem om de kruising te verruimen, met twee ruimere boogafslagen. ‘Er ontstaat in het midden van de kruising meer opstelruimte.’ Op 9 juli praat de gemeenteraad over de kwestie.