Staphorsters doen het goed met afvalscheiding

Staphorst - De inwoners van gemeente Staphorst hebben in 2018 samen ruim 87% van de grondstoffen, zoals PMD, GFT en papier, gescheiden aangeboden. Van deze ingezamelde grondstoffen kunnen weer nieuwe producten worden gemaakt.

De gemeente streeft ernaar de hoeveelheid restafval zo laag mogelijk te krijgen. Restafval is niet meer herbruikbaar en wordt verbrand. De hoeveelheid restafval is met 56 kilo in de gemeente Staphorst gelijk gebleven ten opzichte van 2017. Uit de Grondstoffenmonitor 2018 van de ROVA blijkt dat het landelijke doel, om vóór 2020 maximaal 100 kilo restafval per persoon per jaar te verbruiken, ruim is gehaald. Een compliment voor de inwoners.

Het gemiddelde van 56 kilo, dat de inwoners van de gemeente Staphorst aan restafval aanboden, ligt ruim onder het landelijke gemiddelde. Bij vergelijkbare gemeenten in Nederland ligt het gemiddelde namelijk op 134 kilo.

Naast het lage gemiddelde restafvalpercentage zorgden de inwoners van de gemeente Staphorst ook voor een heel hoog afvalscheidingspercentage (87%) in 2018. Vergelijkbare gemeenten hebben een afvalscheidingspercentage van 70%, hiermee laten de inwoners van de gemeente Staphorst zien dat ze veelal hun afval scheiden. Er werd ruim 180 kilo GFT en 32 kilo PMD per inwoner gescheiden ingezameld. Ook de landelijke doelstelling van 75% grondstoffenscheiding in 2020 is nu al gehaald.

Belangrijk aandachtspunt voor de inwoners van de gemeente Staphorst is te zorgen dat de kwaliteit van de grondstoffen goed is. Als er geen spullen tussen de grondstoffen zitten die er niet in horen, kunnen de grondstoffen prima gebruikt worden om nieuwe producten van te maken en kan de hoeveelheid restafval blijven dalen.

De gemiddelde afvalstoffenheffing in de gemeente Staphorst is 172 euro per huishouden, per jaar. Dit bedrag ligt een stuk lager dan het landelijk gemiddelde van 240 euro. Ondanks de lagere kosten liggen de milieuprestaties in de gemeente Staphorst juist hoger dan het landelijk gemiddelde.