Peuters kunnen ook terecht bij Stippestap

Staphorst - Doomijn locatie Stippestap beschikt sinds 2018 niet alleen over een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, maar de peuters in Staphorst kunnen nu ook hun plezier op bij een echte peuteropvang.

Samen ontdekken en plezier hebben. Bij Stippestap doen ze samen wat samen kan. En dat is veel, want ze hebben daar alle ruimte en mogelijkheden om de wereld met elkaar te verkennen. En dat onder begeleiding van ervaren en deskundige pedagogisch medewerkers. Zij zijn gespecialiseerd in het bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd.

Elk kind is anders

Door op de groep gebruik te maken van ontwikkelingsstimulerende methodes worden de kinderen uitgedaagd om hun eigen talenten te ontwikkelen. Daarnaast krijgen zij natuurlijk volop de ruimte om samen te spelen. Kinderen doen op jonge leeftijd mee aan educatieve programma’s. Deze programma’s worden vaak aangeboden in kleine groepjes. Op deze manier komt iedereen aan de beurt en kunnen de pedagogisch medewerkers goed observeren of én hoe de kinderen gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Zo wordt er ingespeeld op het niveau van elk kind.

Openingstijden

De peuteropvang is geopend op de woensdag- en vrijdagochtend van 8.45 uur tot 11.45 uur. De rest van de dagen gaan open bij voldoende animo. Uiteraard is het mogelijk om de peuter rustig te laten wennen door eerst te kiezen om één dagdeel af te nemen.