Wij Duurzaam Staphorst peilt belangstelling

Staphorst - Alle inwoners in de gemeente Staphorst kunnen in 2020 financieel participeren in het windpark Bovenwind van Wij Duurzaam Staphorst. Om de belangstelling hiervoor te peilen houdt Wij Duurzaam Staphorst in IJhorst, Rouveen en Staphorst inloop/informatieavonden.

Belangstellenden kunnen vanaf dinsdag 20 augustus hun deelname aan het windpark reserveren via de website wijduurzaamstaphorst.nl

Inloopavonden

De inloopavonden vinden plaats op dinsdag 20 augustus in d’Olde Skoele in Rouveen, donderdag 22 augustus in restaurant Vos in IJhorst en volgende week dinsdag 27 augustus en donderdag 29 augustus in zaal Spoorzicht in Staphorst. Inwoners zijn op een van deze avonden welkom om binnen te lopen tussen 19.30 en 22.00 uur. In IJhorst vindt de inloopavond plaats tussen 18.30 en 21.30 uur in verband met het Rieversterfeest.

Op deze informatieavonden wordt informatie verstrekt over de toekomstige financiële deelname en bijvoorbeeld over welke risico’s er zijn aan deelname aan windenergie. Deelname is mogelijke vanaf 250 euro. Ook kunnen bezoekers terecht op deze avonden voor meer informatie over het te bouwen windpark.

Peiling

Het is hét moment om een reservering te maken voor toekomstige deelname in het windpark. De inschrijving bij de peiling met het lidmaatschap van de coöperatie geeft voorrang op inwoners die zich in 2020 voor het eerst inschrijven om mee te doen in de uiteindelijke participatie. De participatie vindt plaats met behulp van certificaten welke in 2020 worden uitgegeven.

De coöperatie wil door voorinschrijving peilen hoeveel belangstelling er is zodat ze op die verwachting in 2020 de definitieve certificaten kan uitgeven. Inschrijven is mogelijk op de avonden in de drie dorpen maar ook vanaf dinsdag 20 augustus via de website www.wijduurzaamstaphorst.nl.