Een Handreiking belegt avond over depressie

Staphorst - De reformatorische vereniging voor familieleden van psychisch zieken Een Handreiking, regio Noord, houdt dinsdag 24 september in gebouw De Leerkamer aan de Kerklaan 6 in Staphorst een regio-avond.

Het thema van deze avond is: depressiviteit. Sprekers zijn dominee H. Zweistra (Urk); mevrouw A. Frens (Elspeet), hulpverlener in de GGZ; de heer W. Visser (Nunspeet), onder andere werkzaam met ouderen/jongeren die depressief zijn.

Na een meditatie worden er twee inleidingen gehouden worden: ‘Omgaan met depressieve klachten’ en ‘Waar is God op Wie je bouwde?’ In de laatste lezing zal met name ingegaan worden over wat het verschil is tussen een depressie en een geestelijke depressie.

In de pauze kunnen schriftelijk vragen ingeleverd worden en na de pauze is er een forumbespreking met bovengenoemde sprekers. De avond begint om 19.45 uur, de inloop is vanaf 19.15 uur.

Ter bestrijding van de onkosten van deze avond wordt een collecte gehouden.

Belangstellenden zijn van harte welkom.

Informatie: (06) 13036247 of (0522) 463914.