Herinrichting Koningin Julianastraat is begonnen

Staphorst- Sinds maandag wordt er gewerkt in het hofje in de Koningin Julianastraat in Staphorst.

De firma Klaas Kooiker Aannemersbedrijf BV werkt zo aan de herinrichting van fase 2 in Staphorst Noordoost. 

Gedurende circa 8 weken is het doorgaande verkeer door de Koningin Julianastraat gestremd. De straat zal zoveel mogelijk van een zijde bereikbaar zijn.

In Staphorst Noordoost worden enkele straten heringericht. In 2017/2018 is fase 1 gerealiseerd en nu volgt fase 2. In fase 2 komen het tweede deel van de Lindenlaan en de zuidelijke delen van de Koningin Julianastraat en Oranjestraat aan de beurt. De straten worden voorzien van nieuwe riolering, voor een deel nieuw straatwerk en nieuwe beplanting.

Tijdens een belevingsscan op 23 oktober 2018 en een werksessie op 22 november 2018 is gezamenlijk gekeken naar de knelpunten in de wijk en hoe de wijk het best heringericht kan worden. Op basis hiervan is een ontwerp schetsplan gemaakt, dat op 10 januari 2019 aan de buurt is gepresenteerd. Tijdens deze inloopavond zijn nog enkele opmerkingen geplaatst. Deze opmerkingen zijn verwerkt in een reactienota en een definitief ontwerpplan.