Alzheimer Nederland telt mooie opbrengst in Staphorst

Staphorst - De collecte van Alzheimer Nederland heeft in gemeente Staphorst in de week van 4 tot en met 9 november 3.798,85 euro opgebracht.

De verdeling was als volgt: Rouveen 1.261,89 euro, Staphorst Noord, inclusief Oude Rijksweg en Gemeenteweg 1.000 euro, Staphorst Zuid 1.218,31 euro, Punthorst 137,30 euro en IJhorst 181,35 euro. Dit jaar is er voor het eerst ook in IJhorst gecollecteerd. De organisatie bedankt hiervoor alle gevers en collectanten.

Wie in 2020 ook een steentje wil bijdragen door mee te helpen als collectant kan zich voor Staphorst, Rouveen, Punthorst en IJhorst opgeven via www.alzheimer-nederland.nl/collecteren of bij: Anneke Kuiers, anneke2462@hotmail.com.

Aandacht voor dementie is noodzakelijk, want 1 op de 5 mensen krijgt dementie. Op dit moment leven ruim 280.000 mensen in Nederland met deze ziekte. De verwachting is dat het aantal mensen met dementie explosief stijgt naar ruim een half miljoen in 2040. Met meer onderzoek komen we dichter bij een toekomst zonder dementie voor onze kinderen én kleinkinderen. De collecteweek draagt hier in belangrijke mate aan bij.

Collectant gemist, maar nog wel willen bijdragen? Ga naar www.onlinevooralzheimer.nl en doneer in de bus van Alzheimer Nederland.