Welke vondst uit Staphorst is de mooiste?

Staphorst In Overijssel worden veel archeologische voorwerpen gevonden. Zonder uitzondering vertellen deze vondsten een bijzonder verhaal. De provincie wil nu een groter publiek kennis laten maken met de vondsten uit Overijssel. Inwoners mogen daarom bepalen wat ze de meest bijzondere vondsten van Overijssel vinden.

De verkiezing start met 75 vondsten, drie uit elke gemeente in Overijssel. Tijdens de Overijsselse Archeologiedag op 7 maart wordt de Vondst van Overijssel bekendgemaakt.

Drie vondsten

Uit de gemeente Staphorst komt een pijlspits uit de steentijd, 2400-2000 voor Chr, gevonden in Hamingen aan de Oude Stroom. Dit vuurstenen pijlspitsje is gevonden op een akker. Het gaat om een pijlspitsje uit de Klokbekercultuur bestaand uit een baard (het middeldeel, de schachtdoorn) en twee vleugels (de weerhaken). De pijlspits werd geschacht op een stok en vooral als speer voor de jacht gebruikt. Er zijn echter ook voorbeelden bekend waarbij een speer gebruikt is om een tegenstander te doden.

De tweede vondst bestaat uit vier smeltkroezen, late middeleeuwen, 12de tot 15de eeuw, gevonden aan de Klaas Kloosterweg West. Deze vier smeltkroezen zijn in 1957 gevonden op de Heidehoogte tijdens het afgraven van zand. Ze zijn gevonden op 30 cm diepte in een oude (klooster)put. De put heeft daarna nog dienst gedaan als waterput. Een smeltkroes is een soort beker waarin vaste stoffen werden verhit tot boven hun smeltpunt en werd gebruikt om verschillende stoffen, meestal metalen te vermengen. Het lijkt erop dat deze smeltkroezen nooit zijn gebruikt: ze zijn namelijk nog helemaal gaaf.

De derde vondst is een vuursteen uit de midden en late steentijd, 8000-2000 voor Chr, gevonden aan De Garste in Staphorst. In 1970 heeft een opgraving plaatsgevonden nabij de boerderij de Garste (vroeger Gaste), ten noorden van het gehucht Hamingen. Daar zijn meer dan 5000 stuks vuursteen gevonden, die laten zien dat gebied al vanaf de midden steentijd bewoond was. Er zijn onder andere verschillende pijlpunten gevonden.

Stemmen op de Staphorster vondsten kan hier.

Digitale database

Het merendeel van de vondsten bewaart de provincie in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten in Deventer. Daarnaast ontsluit de provincie de Overijsselse vondsten via een digitale database, lenen stukken uit aan musea en historische verenigingen. Met het publieksprogramma ‘De Vondst van Overijssel’ gaat het nog een stapje verder. Gedeputeerde Roy de Witte: „Als provincie vinden we het belangrijk dat het verhaal van Overijssel wordt verteld. Objecten zichtbaar maken om te leren van ons verleden. Wanneer ergens een stuk Middeleeuwse muur wordt blootgelegd of een Kogge wordt opgegraven dan brengt dat iets teweeg. Niet alleen archeologen of historici worden dan enthousiast, ook u en ik zijn nieuwsgierig! Het is ons gezamenlijke verleden.”

De 75 vondsten zijn geselecteerd op uniekheid, op het verhaal erachter of de locatie van de vondst. Van elke Overijsselse gemeente ligt één vondst in de vitrine op het provinciehuis. De andere vondsten zijn te vinden op www.archeologieoverijssel.nl. Op dezelfde website staat ook informatie over archeologie in Overijssel, archeologisch nieuws en een agenda met archeologische evenementen.