Hoe het veen verdween langs het Zwarte Water

Rouveen - Dennis Worst verzorgt op 6 maart een lezing over de ontstaansgeschiedenis van het landschap en de middeleeuwse veenontginningen tussen Zwarte Water, Staphorst en Rouveen. Dit gebeurt in de Veldschuur in Rouveen.

Dennis Worst studeerde Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en verricht promotieonderzoek bij de Fryske Akademy/Campus Fryslân naar de 'middeleeuwse veenontginningen in ZO-FRL en de Kop van Overijssel’. Momenteel is Worst werkzaam bij het adviesbureau Cultuurland Advies uit Wapenveld.

Tijdens de lezing wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van het landschap aan weerszijden van het Zwarte Water. Wist je bijvoorbeeld dat het Zwartewaterklooster was gelegen op een hoog opgestoven rivierduin? En dat grote delen van het landschap bedekt zijn geweest met metershoge veenkussens? Van de veenkussens zelf is tegenwoordig vrijwel niks meer terug te vinden. Onze verre voorouders hebben namelijk uitgekiende ontginningsstrategieën ontwikkeld waarmee de middeleeuwse venen in cultuur zijn gebracht. Bent je geïnteresseerd in dit ‘verhaal van het landschap’ in de omgeving van Hasselt, Rouveen en Staphorst? Komt dan vooral een kijkje nemen bij de lezing van Dennis Worst op 6 maart.

Aan de lezing is ook een excursie gekoppeld op zaterdagmiddag 4 april. Op de fiets wordt het landschap rond De Veldschuur verkend. Daarbij worden er onder het motto ‘het landschap leren lezen’ allerlei landschappelijke elementen bekeken die tijdens de lezing zijn benoemd.

Opgave voor de lezing en de excursie kan via de website van de Veldschuur (www.veldschuur.net)