Gemeenteraad van Staphorst vergadert via webcam vanuit huis

Staphorst - De gemeenteraad van Staphorst vergadert op dinsdagavond 21 april weer. De politici komen digitaal bij elkaar via een digitaal vergadersysteem, mét beeld. Iedereen kan meekijken.

Daarbij logt iedereen in, dus alle raadsleden, het college en de griffie. Inwoners kunnen de vergadering thuis volgen via de gebruikelijke livestream en de vergadering is dus openbaar. Het is een officiële raadsvergadering, met ambtsgebed, vanachter de webcam.

Coronamaatregelen

Zo kan er vergaderd worden zonder dat de raad hiervoor fysiek bij elkaar hoeft te komen en dus met inachtneming van de coronamaatregelen.

Stemmen zonder dat de raad fysiek bij elkaar komt, was tot voor kort wettelijk niet mogelijk, maar hiervoor heeft het rijk vorige week een noodwet aangenomen. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met de Spoedwet Digitale Besluitvorming voor decentrale overheden. Met deze wet kunnen gemeenteraden via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten nemen. In eerste instantie geldt de wet tot 1 september dit jaar met de mogelijkheid om te verlengen.

Openbaar

In de wet staan eisen waaraan de digitale beraadslaging en besluitvorming dient te voldoen. Voorwaarde is dat de openbaarheid van vergaderingen behouden blijft via een openbare videoverbinding. Daarvoor moet het systeem dat een orgaan gebruikt bij alle leden beschikbaar zijn en moeten de leden voor de voorzitter, elkaar en het publiek herkenbaar zijn.

Op dit moment wordt het vergadersysteem in Staphorst getest. De verwachting is dat de vergadering van de 21ste via dit systeem goed zal kunnen verlopen. De reguliere vergaderingen vanuit de raadzaal zijn ook altijd met beeld en geluid online te volgen. Via hetzelfde systeem kunnen burgers thuis meeluisteren en -kijken.

Een aantal mensen, de griffier en collegeleden, zit in het gemeentehuis achter de laptop op de eigen werkkamer. De raadsleden zitten thuis achter de computer. Stemming kan zoals gebruikelijk via de voorzitter (als het unaniem is kan het in één keer worden afgedaan door de voorzitter. Andere stemmingen verlopen hoofdelijk, via afroeping van namen. Hierdoor is voor iedereen transparant wie wat stemt. Inspraak is op dit moment alleen schriftelijk mogelijk.