Stichting Staphorst krijgt geen uitzonderingspositie van college en raad

Staphorst Als het aan de gemeenteraad van Staphorst ligt, krijgt de Stichting Staphorst geen uitzonderingspositie en moet ze aan dezelfde voorwaarden voldoen als alle subsidiepartners.

Dat is de uitkomst van een debat in de gemeenteraad. Alle partijen met uitzondering van Gemeentebelangen, vonden dat de Stichting Staphorst die jaarlijks de drie Staphorstdagen organiseert zich moet houden aan de subsidieverordening die vijf jaar geleden werd opgesteld. Daarin staat dat partijen die geld van de gemeente krijgen, van tevoren een begroting in moeten dienen en achteraf een verantwoording. Gemeentebelangen vroeg zich af of alles niet bij het oude kan blijven. „Het ging toch goed?”

Afgelast

Ook adviseert de gemeente andere sponsors te zoeken en aansluiting te zoeken bij de nog op te richten Stichting Recreatie en Toerisme. De stichting is dit niet van plan. Sterker nog: door corona en dit geschil werd de 50ste editie van de Staphorstdagen afgelast.

B en W wijzen op het beleid van de gemeenteraad dat kaders stelt. Volgens Lucas Mulder is de kwestie de afgelopen jaren al eerder aan de orde gesteld en is er ook een gemeentelijke accountant die toetst aan het beleid. De Stichting Staphorst met honderd vrijwilligers voelt zich niet gewaardeerd. Maar dat is volgens de gemeenteraad en het college niet het geval. De waardering is juist heel groot. Het gaat om het volgen van beleid.

Geen gewone subsidiepartner

Volgens het bestuur is de Stichting Staphorst geen gewone subsidiepartner, maar doet ze de organisatie namens de burgerlijke gemeente, zoals begin jaren negentig ooit is afgesproken. Daar hoort een bijdrage bij, zoals die elk jaar kwam en nooit een probleem was. Nadien volgde altijd een verantwoording. Vaak was het niet genoeg en paste het bedrijfsleven het tekort aan.

Wethouder Mulder beloofde wederom in gesprek te gaan met de Stichting Staphorst.