Zwartewaterland heeft een sport- en beweegakkoord

Zwartsluis - Het Zwartewaterlands sport- en beweegakkoord is een feit. Sportaanbieders, -verenigingen, maatschappelijke partners en de gemeente Zwartewaterland bundelen de krachten zodat iedereen, een leven lang, met plezier kan sporten.

In het sport- en beweegakkoord zijn drie speelvelden opgenomen om deze ambitie, te realiseren: vitaal en gezond Zwartewaterland, vitale en veilige sport- en beweegaanbieders én vaardig in bewegen. Ieder speelveld wordt omgezet in projecten en uitvoeringsplannen. Er wordt bijvoorbeeld ingezet op het verbeteren van het bewegingsonderwijs, het vergroten van pedagogische kennis en vaardigheden bij trainers en coaches en het opzetten van leefstijlprogramma’s voor diverse doelgroepen.

 

Betrokken

Wethouder Knol: „Ik ben verheugd om te zien dat er een grote betrokkenheid is bij sporten, bewegen en gezondheid in onze gemeente. Veel sportaanbieders, -verenigingen en maatschappelijke partners hebben geholpen bij het opstellen van het akkoord en willen ook in de uitvoering betrokken blijven.”

Om organisaties te stimuleren om bij te dragen aan een of meerdere speelvelden, komt er een stimuleringsbudget beschikbaar. De criteria voor de aanvraag van dit budget worden bekend gemaakt tijdens de ondertekening van het sport- en beweegakkoord. Dit gebeurt tijdens de Nationale Sportweek (18 tot 27 september).