Staphorst kiest voor vrachtwagen-luwe Gemeenteweg

Staphorst - In een enquête heeft 91 procent aangegeven dat het een goed idee is om doorgaand vrachtverkeer naar de industrieterreinen uit het centrum van Staphorst te weren, zodat de Gemeenteweg voor een groot deel gevrijwaard wordt van trucks.

Vrachtverkeer op de Gemeenteweg is veel burgers al langer een doorn in het oog. Vooral ook omdat het niet hoeft. Er is namelijk een rondweg aangelegd om het dorpslint te ontlasten. Er zou in maart een informatiebijeenkomst plaatsvinden over dit onderwerp. Die kon door corona niet doorgaan, waarop de gemeente besloot tot een online enquête. 923 mensen vulden het formulier in. 82 Procent vindt de ‘zuidelijke rondweg’ via de Achthoevenweg en J.J. Gorterlaan een goede alternatieve route.

Twee varianten

Vervolgens legde de gemeente Staphorst twee varianten voor om doorgaand vrachtverkeer te weren. 57 procent waardeert de optie om door middel van een geslotenverklaring voor vrachtverkeer aan te gegeven dat vrachtverkeer niet meer op het noordelijkste deel van de Industrieweg, Oosterparallelweg en Westerparallelweg mag rijden. De optie om een wegversmalling toe te passen op het noordelijkste deel van de Industrieweg, Oosterparallelweg en Westerparallelweg beoordeelt 30 positief. Vrachtauto’s kunnen er dan niet meer door.

Leeshier verder.