Onderzoek naar tevredenheid afvalinzameling

Staphorst Bij een deel van de inwoners van de gemeente Staphorst valt rond maandag 7 september valt een vragenlijst op de mat over de tevredenheid naar de afvalinzameling.

Onderzoeksbureau Integron voert dit onderzoek voor de gemeente en ROVA uit. Door een steekproef wordt bepaald wie de vragenlijst ontvangt. Met de resultaten van dit onderzoek krijgt de gemeente inzicht in de tevredenheid over het beleid over afval en grondstoffen en over de inzameling van de verschillende afvalstromen.

De papieren versie kan in de bijgevoegde envelop terug gestuurd worden maar de vragen kunnen ook digitaal beantwoord worden. Antwoorden worden anoniem verwerkt.