Themagroep Verlies & Veerkracht voor vrouwen

Voor vrouwen die te maken hebben met rouw en verlies hebben de therapeuten Klaartje Zwitser en Christa Haak een groepsaanbod ontwikkeld met de titel ‘Verlies & Veerkracht’. Centraal staat de vraag hoe om te gaan met tegenslag en verlies.

,,En dat begrip ‘verlies’ gaat verder dan alleen het missen van een dierbare; bij verlies van bijvoorbeeld gezondheid, werk of status geldt evenzogoed dat er sprake is van een rouwproces, waarbij dezelfde handvatten gelden om ermee leren om te gaan”, aldus Klaartje Zwitser.

Therapeuten

Christa Haak uit Zwolle is als psychosociaal therapeut gespecialiseerd in rouw & verlies. Klaartje Zwitser uit Hasselt weet als contextueel therapeut juist veel over de vraag waarom iemand op een bepaalde manier op omstandigheden reageert. De combinatie van beide specialisaties maakt de serie van zes bijeenkomsten, die van medio oktober tot medio december op maandagavond in Hasselt gaan plaatshebben, zo compleet. ,,En toch zal het zeker niet zo zijn dat wij twee de hele tijd aan het woord zijn. Júist niet. Deelnemers zullen gaan ervaren door er zelf over te praten. Met ons, maar zeker ook met elkaar. Herkenning van elkaars ervaringen is belangrijk in dit soort processen”, zegt Zwitser. Haak vult aan: ,,Hoe je rouwt, is afhankelijk van wie jij bent als persoon, wat je in je opvoeding hebt meegekregen en de omstandigheden. Verhalen van anderen laten zien dat er niet één manier is om met verlies om te gaan. En dat geeft herkenning en erkenning.”

Afwisselend

De themabijeenkomsten zijn afwisselend van opzet: educatie, het uitwisselen van ervaringen en (creatieve) opdrachten. Zwitser: ,,Alles is erop gericht dat de deelnemers begrijpen waarom ze zo op tegenslag reageren, gekoppeld aan het vinden van nieuwe inzichten en manieren om met rouw en verlies om te gaan. En dat laatste kan zó veel verschil maken in het leven van alledag.”

Meer informatie

Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden op www.klaartjezwitser.nl/verliesenveerkracht of rechtstreeks contact opnemen via info@klaartjezwitser.nl. De bijeenkomsten gaan plaatsvinden in Molen de Zwaluw in Hasselt.