Ook in Staphorst aandacht voor de Week tegen de Eenzaamheid

Staphorst - Van 1 tot en met 8 oktober is er een landelijke Week tegen de Eenzaamheid om het thema eenzaamheid onder de aandacht te brengen.

Ook in Staphorst wordt er aandacht besteed aan dit onderwerp. Dit gebeurt in diverse vormen, zoals een gezamenlijk maaltijd in klein gezelschap, een contactmoment op de markt op woensdagochtend met de wethouder Alwin Mussche, een thema-avond over zelfdoding, een offline game-avond voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar, het autisme belevingscircuit en diverse koffie-ochtenden.

Ontmoetingsmomenten en informatieavonden

Jongerenwerk, vluchtelingenwerk, zorg en een aantal kerken hebben samen met SWS de handen ineen geslagen om deze activiteiten te organiseren. Door ontmoetingsmomenten en informatieavonden te organiseren hopen de verschillende partijen eenzaamheid steeds meer bespreekbaar te maken en te herkennen in de samenleving. Het aantal inwoners van Staphorst die in de gezondheidsenquête van GGD IJsselland heeft aangegeven eenzaam te zijn ligt op 32 procent bij volwassenen en loopt op naar 49 procent bij inwoners ouder dan 75 jaar.

Onder de titel ‘Samen aan Tafel’ wordt verbinding tot stand gebracht door bij elkaar thuis te eten. De deelnemers bepalen zelf het tijdstip. Iedereen in Staphorst, IJhorst en Rouveen kan meedoen.

Programma

Het Autisme Belevingscircuit is op donderdag 1 oktober om 19.30 uur. De activiteit in Dienstencentrum Staphorst is voor alle leeftijden en er is ruimte voor achttien deelnemers. Ook de offline game-avond voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar vindt plaats in het Dienstencentrum, op vrijdag 2 oktober van 19.30 tot 22:00 uur. Op woensdag 7 oktober is er koffie, koek en schilderen op de markt voor alle inwoners. Wethouder Alwin Mussche is om 9.00 uur aanwezig. Tot slot is er op woensdag 7 oktober van 19.30 tot 21.00 uur een thema-avond over zelfdoding in De Bron Staphorst en online.

Meer informatie: www.sws-staphorst.nl.