Stichting Oekraïne Nieuwleusen slaat noodkreet

Nieuwleusen - De Stichting Oekraïne Nieuwleusen houdt ieder jaar in oktober een collecte om geld in te zamelen voor voedselpakketten voor mensen in Oekraïne. Mensen die dat hard nodig hebben. Dit jaar is dat vanwege corona niet mogelijk.

„Vanwege corona gaan we dit jaar niet huis-aan-huis, omdat we risico’s op besmetting bij onze collectanten en bij de mensen waar we aan de deur komen willen voorkomen”, laat Ger de Zeeuw namens het bestuur van de stichting weten. „We hebben het geld echter wel heel hard nodig om te kunnen blijven helpen. Daarom ontvangen wij graag alsnog uw bijdrage. Bij voorbaat hartelijk dank.”

Mensen die willen doneren kunnen dat doen via het volgende bankrekeningnummer: NL 54 RABO 03455 65754 ten namen van Stichting Oekraïne Nieuwleusen met vermelding ‘voedselactie’.