Een van meest bijzondere exposities van Museum Staphorst alleen deze week nog te zien

Staphorst - Alleen deze week is de meest bijzondere tentoonstelling die Museum Staphorst in zijn historie hield, nog te zien: een overzichtsexpositie van de werken van Stien Eelsingh, Jo Koster en Jan Sluijters.

Anderhalf jaar werkten vrijwilligers van het museum hieraan. Toen het klaar was, brak corona uit. De 24 werken, zeven van Jo Koster, acht van Jan Sluijters en negen van Stien Eelsingh, komen bij de gemeente Staphorst vandaan, van particulieren en drie musea.

Verschillende visies

Met deze expositie, getiteld ‘Zij kwamen, zagen en schilderden Staphorst’, wil het museum de verschillende visies van deze kunstenaars op Staphorst en haar bewoners laten zien. De focus ligt op de Staphorster vrouw en haar omgeving. De expositie is zo bijzonder dat het Prins Bernhard Cultuurfonds een bijdrage heeft geleverd van van 2500 euro. Henk Schaafsma van het fonds in Overijssel overhandigde de cheque aan museumvoorzitter Jan Talen. Die stak zijn dank niet onder stoelen of banken. „Dankzij al die vrijwilligers konden wij dit tot stond brengen.”

Deze week zijn de werken nog te zien. Daarna gaan ze terug naar hun eigenaren. Er zijn strikte coronaregels. Registreren, maximaal dertig personen en uiteraard anderhalve meter.