Bladruimen in de gemeente Staphorst, waar staan de bladkorven?

Staphorst - Net als andere jaren plaatst de gemeente op diverse plaatsen bladkorven voor het blad van de gemeentelijke bomen. Er is een beperkt aantal korven beschikbaar waardoor niet in elke straat een bladkorf geplaatst kan worden. Door de hele gemeente zijn zo'n 35 bladkorven geplaatst.

Er is bij de plaatsing onder andere gekeken naar een gelijkmatige verdeling van de bladkorven over de gemeente, het aantal gemeentelijke bomen in de omgeving en de bereikbaarheid van de locatie. Als een korf niet of nauwelijks wordt gebruikt, of als een korf voor andere doeleinden wordt gebruikt, wordt deze verplaatst. De locaties van de bladkorven zijn hier te vinden.

Spelregels

De gemeente heeft wel een aantal spelregels opgesteld met betrekkeint tot het verzamelen van het blad. Zo zijn de bladkorven zijn alléén bedoeld voor bladeren, moeten de bladeren afkomstig zijn van gemeentelijke bomen, dus niet uit privétuinen, mogen er geen takken of andere vormen van afval in de bakken, wordt blad dat naast de korf ligt niet opgehaald. Bij misbruik of vandalisme wordt de korf verwijderd, bij diefstal wordt geen nieuwe korf meer teruggeplaatst.

Het aantal bladkorven of de locaties worden dit jaar niet meer veranderd. Eind januari worden de korven weer weg gehaald.

Bladkorf vol?

De bladkorven worden regelmatig geleegd. Is een bladkorf toch vol? Maak hiervan een melding via de website of de Fixi-app. Zelfgemaakte bladkorven of bladhopen binnen de bebouwde kom worden niet opgeruimd.