Uiterst gevoelige landinrichting is klaar voor de cruciale handtekeningen: Staphorst legt een enorme puzzel

Staphorst - De gemeente Staphorst stevent af op een mijlpaal. De grootste landinrichting van Nederland wordt deze maand formeel afgerond. Op 28 januari zetten de voorzitter en secretaris van de uitvoeringscommissie in het provinciehuis hun handtekening.

Aanvankelijk zou alles in 2016 afgerond moeten zijn, maar de complexiteit van het proces, de rechtszaken die boeren startten, de stikstofproblematiek en ook nog eens corona zorgden voor een flinke vertraging. Staphorst zit vanaf 2013 in een ruilverkaveling. In een gebied van 5300 hectare ruilen 2300 eigenaren, waarvan rond de 250 boeren, onderling 2000 hectare grond. Hoofddoel van de ruilverkaveling is verbetering van de structuur van de landbouw in een gebied met versnipperde kavels. De provincie Overijssel is feitelijk opdrachtgever.

Lees hier verder.