Windmolens op de grens van de Olde Maten. Wordt Staphorst omringd door Windmolens?

Staphorst - De gemeente Zwartewaterland heeft twee zoeklocaties gepresenteerd voor de bouw van vijf windmolens. Een van die plekken grenst aan het gebied de Olde Maten / Staphorster Veld tussen Staphorst en Zwartsluis.

De andere locatie is gelegen tussen Hasselt en de Lichtmis. Stichting Vrienden van de Olde Maten beheert onder andere natuurinformatiecentrum De Veldschuur Bid en Werk, middenin het gebied. Voorzitter Herman Lassche, heeft nog geen standpunt ingenomen over deze plannen van Zwartewaterland. De locatie ten oosten van Zwartsluis, grenst aan het cultuurlandschap, maar maakt er geen deel vanuit. Er wordt gesproken over turbines van 150 meter hoog, net zo hoog als in Rouveen. In Staphorst verrijzen dit jaar in gebied De Lommert drie molens van 210 meter hoog.

Afbreuk aan de landschapsbeleving

„Wij hebben als bestuur nog geen mening over molens op de grens van de Olde Maten. Wij snappen dat duurzaamheid onontkombaar is en dat Staphorst en Zwartewaterland voor deze opdracht staan, maar we vinden ook dat geprobeerd moet worden om versnippering als het gaat om windmolens te voorkomen, omdat dit afbreuk doet aan de landschapsbeleving.”

Lees hier verder.