Dorpsraad Rouveen doet onderzoek: ‘Hoe zien we Rouveen in de nabije toekomst?’

Rouveen - Dorpsraad Rouveen wil een onderzoek doen onder de inwoners van Rouveen. De raad wil weten hoe zij de toekomst van het dorp voor zich zien. „De bedoeling van dit onderzoek is om de mening van inwoners te peilen over welke basisvoorzieningen in Rouveen we voor de toekomst willen behouden of verder willen ontwikkelen”, aldus het bestuur van de Dorpsraad.

„Heeft u zich of heb jij je de laatste tijd wel eens afgevraagd hoe Rouveen er in de toekomst uit zal zien? Het bestuur van Dorpsraad Rouveen heeft dit wel gedaan en daardoor is het initiatief ontstaan om een onderzoek te doen onder de inwoners van Rouveen”, aldus het bestuur.

Aandacht voor de toekomst

De vraag die in dit onderzoek centraal staat is: welke thema’s moeten we meer aandacht geven voor de toekomst? „We stellen in een enquête vragen op het gebied van leefbaarheid, wonen, de openbare ruimte, bereikbaarheid en activiteiten. Maar we zijn ook benieuwd hoe u over de dorpsraad denkt. De uitkomsten gebruiken we om een dorpsagenda op te stellen voor Rouveen. Aan de hand van deze agenda willen we als dorpsraad de komende jaren samen met de inwoners uit Rouveen aan de slag met deze uitkomsten. Samen zijn we verantwoordelijk voor de toekomst van ons dorp!”

Ook een steentje bijdragen aan een goede toekomst voor Rouveen? Ga naar www.dorpsraadrouveen.nl en vul de enquête in voor 9 februari.

Toch liever een papieren versie invullen? Dan is deze af te halen bij het secretariaat van de dorpsraad aan de Iepenlaan 12 te Rouveen.