Gratis inleveren grof tuinafval weer mogelijk

Rouveen - Meerdere keren per jaar kan het grof tuinafval gratis worden ingeleverd. De eerstvolgende mogelijkheid is op zaterdag 27 februari. Bij de inleverlocaties zijn extra maatregelen genomen om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van veiligheid en hygiëne in verband met het coronavirus.

Het inleveren van grof tuinafval is mogelijk bij Groenrecycling Rouveen bv (Uithofsweg 2) van 08.00 tot 12.00 uur en bij Milieubrengstation ROVA Zwolle (Rijnlandstraat 2) van 09.00 tot 16.00 uur. Er is geen limiet voor de hoeveelheid grof tuinafval. De service is alleen voor particulieren en brengers moeten zich kunnen legitimeren als inwoner van de gemeente Staphorst.

Afval scheiden

Met deze actie willen de gemeente en ROVA bereiken dat er zoveel mogelijk grof tuinafval wordt gescheiden. Gescheiden grof tuinafval kan voor een deel worden gecomposteerd en voor een deel ingezet worden voor de opwekking van duurzame energie. Daarnaast wordt op deze manier voorkomen dat grof tuinafval bij het restafval eindigt.

Alleen grof tuinafval

Om goede compost te kunnen maken, is het belangrijk dat er alleen grof tuinafval wordt ingeleverd. Als er bijvoorbeeld zand, aarde of bielzen tussen het grof tuinafval zit, dan is het onbruikbaar voor de compostproductie. Vervuilde ladingen worden daarom niet gratis geaccepteerd.