Alles over schenken aan een goed doel

Schenken aan een goed doel kan op vele manieren. Met een maandelijkse bijdrage, een vast bedrag per jaar of via een collectant. Het gevoel van je steentje bijdragen is fijn en bovendien zijn je schenkingen onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Hoe zit dat precies?

De eerste voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan je schenkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is aangemerkt. Of dit zo is, kun je terugvinden  in 'Programma ANBI zoeken' op de website van de Belastingdienst. Ten tweede moet je schriftelijk kunnen aantonen dat je periodiek of eenmalig schenkt. Geld in de collectebus is dus niet aftrekbaar. 

Het bijzondere van periodieke giften is dat deze bedragen geheel aftrekbaar zijn. Er is geen drempel en ook geen maximumbedrag. Wel stelt de Belastingdienst een aantal extra eisen aan de periodieke gift: er moet vijf jaar lang sprake zijn van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Dit betekent dat je elk jaar hetzelfde bedrag aan het goede doel van je keuze moet overmaken. 
 
Moet je die periode onderbreken, bijvoorbeeld omdat je inkomen daalt als gevolg van ziekte of ontslag? Dan is de bijdrage alleen als periodieke gift aftrekbaar als in de overeenkomst tussen jou en het goede doel staat vermeld dat je geen gift meer hoeft te doen als je inkomen daalt. Staat zo’n verzachtende clausule er niet in, dan zijn de giften alleen als eenmalig aftrekbaar. 
 
Voor eenmalige giften aan goede doelen heeft de Belastingdienst andere regels vastgesteld. Er is een drempelbedrag voor gewone giften en een maximum. Het is ook mogelijk om een gift in natura te doen, bijvoorbeeld een voedselpakket of vervoersbusje. 
 
Let wel op: er moet altijd eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen de schenker en het goede doel.