Regie in eigen hand met levenstestament

Je wordt een dagje ouder of je staat voor een ingrijpende operatie. Wat de reden ook is, het is verstandig na te denken over wie jouw belangen mag behartigen als je dit ooit zelf niet meer kunt. Je wensen kun je vastleggen in een levenstestament. Hiermee houd je zelf de regie en worden de zaken volgens jouw wensen geregeld.

Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: een voor de financiële belangen en een voor de medische - en persoonlijke zaken. Je legt alles in één akte vast bij de notaris. Wil je alleen de financiële zaken in een volmacht vastleggen, dan kan dat ook.

Waarom een levenstestament? Hiermee bepaal je wie er namens jou rekeningen mag betalen, je huis mag verkopen en schenkingen aan anderen mag doen. Zonder levenstestament moet er bij de rechtbank bewindsvoering en mentorschap aangevraagd worden en is toestemming van de rechter nodig bij elke uitgave boven de € 1500. Met een levenstestament beslist jouw gevolmachtigde hier zelf over.

Ook kun je vastleggen wie er over jouw gezondheid gaat. Denk hierbij aan wie er namens jou mag bepalen of je medische behandeling A of B gaat krijgen, wie inzicht heeft in je medische dossier en wie een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg mag aanvragen. Zelfs wie er voor de poes gaat zorgen kun je in je levenstestament laten opnemen.

Omdat instellingen zeker willen weten dat iemand volmacht heeft, nemen zij vaak geen genoegen met een zelfgeschreven variant. Ze vragen een notarieel levenstestament voor financiële zaken. De notaris schrijft dit levenstestament in een landelijk register in, zodat bekend is dat je een dergelijk document hebt. Hou er rekening mee dat je wilsbekwaam moet zijn wanneer je een levenstestament opstelt. Nu je nog zelf beslissingen kunt nemen is het goed na te denken over een aantal belangrijke punten en deze ook vast te leggen. Dit kan een hoop rust geven voor zowel jezelf als de mensen om je heen.