Verhalen achter bekende paastradities

Eieren beschilderen en eten, een groot vuur aansteken en lekker ontbijten. Waar komen deze paastradities eigenlijk vandaan? Dit zijn de verhalen achter vijf bekende gebruiken.

Paasontbijt
Het paasontbijt kent een lange geschiedenis. Ook in vroeger tijden was deze maaltijd al het hoogtepunt van het Christelijke feest. In de aanloop naar Pasen gingen mensen vasten. Daarnaast vond er een grote schoonmaak plaats van huis en land. De winterkleren gingen de kast in en de zomerkleren eruit. Na al dit werk barstte je natuurlijk van de honger. 

Eten en feesten horen bij elkaar. Lekker eten betekende destijds vooral ook véél eten. Terwijl wij nu één of twee eitjes nemen, werden er vroeger wel tien tot vijftien genuttigd. Uitdelen was erg belangrijk: met Pasen deed je dat met eieren, tijdens Oud en Nieuw deelde men oliebollen uit. 

Eieren kleuren is een oude traditie: in een achttiende-eeuws kookboek staat al vermeld hoe dat moet, gebruikmakend van natuurlijke kleurstoffen.

Het ei 
Het ei hoort al sinds de vierde eeuw bij Pasen. Het staat symbool voor vruchtbaarheid. Daarnaast was het eten van eieren belangrijk met Pasen omdat het bekend was dat je ervan aansterkte. Dat was wel nodig na strenge winters met weinig eten. De kippen legden in de winter weinig eieren en tegen de tijd dat het Pasen werd was er een eieroverschot. De boeren beschilderden de eieren en deelden ze uit aan de armen.

Paasvuur
Paasvuren hebben een praktische oorsprong. Na het opruimen van huis en land verbrandde men de overbodige spullen. Ook hebben de brandstapels een religieuze en sociale betekenis. Vuur staat voor afscheid nemen van een tijd en voor vruchtbaarheid.

Paashaas
De paashaas is vergeleken met andere tradities redelijk nieuw. De eerste vermelding dateert van rond 1840. Een haas is al vroeg in het voorjaar bezig met voortplanting en is heel vruchtbaar. Het paasfeest symboliseert vruchtbaarheid en voortplanting. Het heeft een in de eerste plaats een religieus karakter, maar wordt ook beschouwd als voorjaarsfeest.

Tweede Paasdag 
Oorspronkelijk werd het paasfeest acht dagen lang gevierd. Sinds 1815 is tweede paasdag officieel een vrije dag.