Provincie Overijssel start expertisecentrum voor vitale vakantieparken. ‘t Veldhuis in IJhorst aangewezen als proef

IJhorst - De provincie Overijssel heeft het startschot gegeven voor het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Park ‘t Veldhuis in IJhorst fungeerde als proef die provinciebreed wordt uitgerold.

Verreweg de meeste vakantieparken in Overijssel zijn vitaal, zo bleek uit eerder onderzoek dat in 2020 is opgeleverd. Bijna drie kwart van de parken (74 procent) is vitaal. Om de niet-vitale vakantieparken te versterken wordt een provinciedekkende aanpak gehanteerd.

Het expertisecentrum ondersteunt gemeenten in Overijssel bij de aanpak van parken waar het minder goed gaat, zodat ook deze parken weer een vitale toekomst tegemoet kunnen zien. De gemeentes en provincie hanteren daarbij het uitgangspunt dat vakantieparken hun recreatieve functie behouden. Als dat niet meer haalbaar blijkt te zijn, dan kan het expertisecentrum ondersteunen bij het complexe proces van transformatie naar een nieuwe functie.

Kennis en begeleiding

Het expertisecentrum geeft invulling aan de ondersteuning waar Overijsselse gemeenten behoefte aan hebben. Het gaat daarbij om kennis en begeleiding van vaak ingewikkelde processen om te komen tot revitalisering of transformatie.

Momenteel dienen reeds vijf vakantieparken als proef, waaronder ‘t Veldhuis in IJhorst. Binnen de lopende pilots wordt ervoor gezorgd dat belangrijke informatie op tafel komt, zodat een stappenplan uitgezet kan worden voor de toekomst.

Recreatie

Van de 750 recreatie-eenheden in IJhorst worden er 200 permanent bewoond. Dat staat in de Gebiedsvisie Recreatiecluster IJhorst, die ZKA Consultants voor de gemeente Staphorst opstelde. Permanente bewoning en een verdere groei van bewoning op de parken zou volgens de gemeente een slechte zaak zijn. IJhorst moet toe naar 100 procent recreatief aanbod en dat kan ook.

De bestemming van recreatiewoningen mag van de provincie niet worden gewijzigd. Een uitzondering is er voor de permanent bewoonde recreatiewoningen die zijn bewoond voor 31 oktober 2003 of die op grond van objectgebonden overgangsrecht voor permanente bewoning mogen worden gebruikt.

ZKA richtte zich op camping De Vossenburcht en de parken ‘t Veldhuis, Striks Erve, Europarcs Reestervallei, De Witte Bergen, De Veentjes en kamperboerderij d’ Olde Strik. Alle parken moeten zich volledig op recreatief gebruik gaan richten, raadt ZKA aan. In 2030 zou de gemeente Staphorst daar een behoorlijk eind mee moeten zijn.