SGP bezorgd over toekomst van De Staphorster. Weekblad staat in de etelage

Staphorst - De SGP in de gemeente Staphorst is bezorgd over de toekomst van weekblad De Staphorster. De partij is geschrokken van berichten dat uitgever NDC alle huis-aan-huis-kranten in de verkoop wil doen. Ook weekblad De Staphorster is eigendom van NDC.

Het huis-aan-huisblad is één van de tientallen kranten dat door NDC Mediagroep, onderdeel van het Belgische Mediahuis, in de etalage is gezet omdat ze onvoldoende rendement opleveren. De SGP vindt De Staphorster van toegevoegde waarde voor de gemeenschap, vooral ook doordat de gemeente Staphorst veelal via de krant met de bevolking communiceert. Dat is ook een wettelijke taak, maar het kan ook online.

De krant hoort bij de gemeenschap en is belangrijk voor de leefbaarheid, vindt de SGP. De partij hoopt van ganser harte dat De Staphorster deze functie in de toekomst ook kan blijven vervullen.

Nog niet zeker

Overigens heeft de NDC-directie al laten weten dat het nog niet zeker is dat alle bladen worden verkocht. Gemeentebelangen in buurgemeente De Wolden heeft ook haar zorgen geuit over het voortbestaan van de Wolder Courant. Burgemeester en wethouders van deze gemeente delen de zorg. Per 5 mei gaan de Wolder Courant en de evenknie in Westerveld, de Westervelder, samen tot één krant met als naam de Westervelder Wolder Courant.