Conclusie na enquête die door 250 burgers is ingevuld: het is goed toeven in Rouveen

Rouveen - De aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Rouveen zijn over het algemeen best goed. Dat vindt 56 procent van de mensen die een enquête van de dorpsraad uit IJhorst. De veiligheid voor fietsers en voetgangers zou wat beter kunnen.

Rouveners zijn content met hun dorp en alles wat er te doen is. Qua woonaanbod zijn er volgens de bevolking onvoldoende doorstroommogelijkheden en woningtypes: 58 procent vindt dat dit beter kan. Aan de andere kant krijgt de woonomgeving een dikke 8 en het zorgaanbod een ruime 7. Met de uitkomsten van de enquête wil de lokale belangenorganisatie een dorpsagenda opstellen. Er deden 250 inwoners mee aan de enquête.

Leeshier verder.