Waterschap Drents Overijsselse Delta geeft 7 miljoen euro minder uit door corona en droogte

Regio - Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft vorig jaar bijna 7 miljoen euro minder uitgegeven dan begroot. Dit komt voornamelijk door corona en de droge zomer.

„Zolang we nog te maken hebben met beperkende maatregelen, is het zoeken naar manieren om de voortgang er in te houden. Dat dit de nodige vertraging met zich meebrengt, mag helder zijn”, zegt bestuurder en portefeuillehouder Financiën Herman Odink. „Uitgestelde kosten betekent overigens niet dat we deze kosten niet meer maken, maar dat we deze uitgaven vooruit hebben moeten schuiven.”

Het waterschap hield rekening met een tekort van 5,6 miljoen euro. Nu blijkt dat WDODelta met een overschot van 1,3 miljoen euro te maken heeft: een voordeel van 6,9 miljoen euro.

Uitdagingen

Net zoals afgelopen jaren, staan ook de komende jaren het waterschap grote uitdagingen te wachten. Odink: „Door de verandering van het klimaat moeten we voorbereid én bestand zijn tegen langere periodes van droogte en tegen periodes van acuut veel water. Schoon water, droge voeten en waterveiligheid kennen diverse ambities die om kostbare investeringen vragen. Als bestuur kijken we daar kritisch naar. Daarnaast levert het waterschap ook zijn bijdrage aan duurzaamheid en de circulaire economie. Zo willen we in 2025 energieneutraal zijn. Deze investeringen kosten geld, maar leveren op de langere termijn ook weer geld op.”