Kleine coöperaties stekken koppen bij elkaar: De Eendracht Rouveen en Coöperatie Zuid-Oost Salland gaan samenwerken

Rouveen - Coöperatie De Eendracht te Rouveen en Coöperatie Zuid-Oost Salland in Haarle gaan ieder zelfstandig door met één gezamenlijke directeur, Hans Verheul. Hij is sinds 2008 reeds directeur van Coöperatie Zuid – Oost Salland.

Beide coöperaties produceren jaarlijks gezamenlijk ruim 100.000 ton krachtvoeders, waarvan ruim 60 procent rundveevoeders, daarnaast worden onder andere varkens- en konijnenvoeders geproduceerd. De beide productielocaties Rouveen (VLOG) en Haarle, liggen op steenworpafstand van elkaar. De werkgebieden van de afzet sluiten daarnaast naadloos op elkaar aan.

Buitenleven winkel

Waarom beide coöperaties elkaar opzoeken, naast dat ze elkaar al langer kennen en ook al in enkele zaken samen optrokken, is het behouden van de voordelen van een kleine organisatie en deze te combineren met de voordelen van een grotere speler. Voldoende kwaliteit in huis krijgen, houden en uitbouwen is daarbij leidend. „Het gaat om uitwisseling van onder andere kennis, de regionale markt, kwaliteitszorg, productie, logistiek, inkoop, nutritie en medewerkers-aangelegenheden. Op basis van kracht en gelijkwaardigheid. Samenwerken daar waar het kan, alles op zijn tijd, dus niet tegelijk. Dit objectief en ter beoordeling door één gezamenlijke directeur”, laten de directie en RvC weten.

In Lochem is er Op- en Overslag Coöperatie Oost Nederland. Beiden exploiteren ieder een buitenleven winkel, in Staphorst heeft Coöperatie de Eendracht een Welkoopwinkel en in Heeten heeft Coöperatie Zuid-Oost Salland een Groene Vakwinkel. Gezamenlijk hebben de Coöperaties ongeveer 350 leden.

Behoud van medewerkers

De beide coöperaties behouden ieder hun eigendommen, hun medewerkers, hun leden, eigen bestuur en of RvC. „De leden van de beide Coöperaties en de medewerkers zijn reeds eerder geïnformeerd en meegenomen in dit proces. Zij zijn allen enthousiast en unaniem akkoord met deze gezamenlijke stap die gemaakt gaat worden. Vanaf 1 september gaat de samenwerking officieel starten, we zijn klaar voor de toekomst, te beginnen bij vandaag. We hebben er zin an!,”