De Zonnebloem Staphorst gaat een dagje varen naar Urk

Staphorst - „Wat een bijzondere tijd hebben wij als De Zonnebloem achter de rug”, vertelt Jan Figeland, voorzitter van de Zonnebloem afdeling Staphorst. „Helaas hebben wij vorig jaar geen vaartocht kunnen maken maar vanaf juli vaart de boot weer.”

De Zonnebloem gaat dus weer varen. „De bedoeling is dat we weer gaan varen met onze deelnemers en wel op maandag 6 september van Zwolle naar Urk, maar dan moet de situatie en het weer dit wel toelaten. Deze jaarlijkse boottocht wordt weer georganiseerd door de Zonnebloem, afdeling Staphorst.”

Lichamelijke beperking

De Zonnebloem is er voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat betekent dat de lichamelijke beperking het eerste criterium is voor de doelgroep van de Zonnebloem. „In de praktijk zijn het vaak de mensen die - door hun beperking - in een sociaal isolement zitten of dreigen te raken, die het meest gebruik maken van onze diensten. Maar een sociaal isolement (of eenzaamheid) is dus geen vereiste om je als deelnemer bij de Zonnebloem aan te sluiten”, vertelt Figeland.

Voor de tocht op de boot komen eerst de vaste gasten die op de lijst staan van de Zonnebloem aan de beurt. „Dit zijn mensen die normaal ook meegaan, dat gaan we aanvullen met aanmeldingen die tot de doelgroep behoren en dan gaan we kijken wat verder nog mogelijk is. Vol is vol.”

Varen met de Nirvana

Deelnemers worden op maandag 6 september vanaf 9.00 uur verwacht aan de Scaniahaven, Russenweg 18, 8041AL in Zwolle. Hier is het gratis parkeren. „Dus even voor de duidelijkheid, we gaan met eigen vervoer naar en van Zwolle. Overleg zoveel mogelijk met familie of kennissen om samen te rijden”, raad Figeland aan. „De verwachte terugkomst is tussen 17.30 en 18.00 uur. Wij varen met de ‘Nirvana’ en er is een verpleegkundige aan boord. Zorg wel voor de nodige medicatie en bij ziekenhuisopname krijgt u het betaalde bedrag terug.”

Opgave voor deze dagboottocht kan bij Jintie Stegeman-Mussche (462867), Henk Dozeman (461620), Elly Scholing (463001) en Jan Figeland (463259) en wel voor 28 augustus. De kosten bedragen 40,- euro per persoon.

Maatregelen

Bij de rederij is de nodige ervaring opgedaan voor het verzorgen van een veilige vaartocht binnen de regels omtrent de anderhalve meter afstand en de aangescherpte regels omtrent de hygiëne. Ook zijn er zuilen met handdesinfectiemiddelen aanwezig. De zaalindeling is aangepast zodat deelnemers in tweetallen op anderhalve meter afstand van andere gasten zitten. Mochten de maatregelen van de overheid versoepelen dan kan er altijd opgeschaald worden.