Column terecht Gesteld: Dierendiscussie

Een aantal maanden geleden ontstond er veel media-aandacht voor een kleine aanpassing van de wet. De Partij voor de Dieren had het voor elkaar gekregen dat zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer voor een kleine aanpassing van de Wet Dieren stemde, met mogelijk grote gevolgen.

In Nederland is het verboden dieren te mishandelen. Logisch. Het is alleen best lastig om te bepalen wat dierenmishandeling precies is. De wet schrijft voor dat dieren een intrinsieke waarde hebben. Een moeilijke manier om te zeggen dat een dier een levend wezen met gevoel is en een waarde heeft die losstaat van de waarde die de mens eraan toe kent.

Je hoeft volgens de wet dieren niet onbeperkte ruimte en vrijheid te geven. Je mag best een dier in een hok stoppen, maar alles binnen het redelijke. Je wilt voorkomen dat het dier zomaar de weg oprent en met dat doel mag je het dier dus beperken in zijn vrijheid. Maar dus niet in een veel te klein hok.

De Partij voor de Dieren stelde voor om de wet zo te wijzigen, dat je een dier niet mag benadelen als dat als enige reden heeft dat het dier moet kunnen worden gehouden in een bepaald systeem of huisvesting. Volgens de toelichting worden dieren in de gangbare Nederlandse veehouderij nog altijd ernstig beperkt in hun natuurlijk gedrag. Met fysieke ingrepen zoals het couperen van biggenstaartjes en het onthoornen van kalfjes en geiten, worden dieren volgens de Partij voor de Dieren nog altijd aangepast aan het houderijsysteem. Volgens de aangepaste wet mag dit niet meer vanaf 2023.

De wet was nog maar net aangenomen, of er ontstonden flinke discussies in de Tweede Kamer over wat dit allemaal betekent. Best raar, aangezien je zo’n discussie zou moeten voeren bij het behandelen van het wetsvoorstel. Niet als de wet al is aangenomen door dezelfde Tweede Kamer. De vraag is bijvoorbeeld, geldt deze nieuwe regel ook voor huisdieren? Mag je een konijn nog wel in een hok stoppen, als je het konijn ook buiten in een ren kunt laten lopen? De minister heeft zich erover gebogen en constateert terecht dat het best zo kan zijn dat de rechter zal oordelen dat huisdieren hier ook onder vallen. Omdat ze dat onwenselijk vindt, wordt de wet weer aangepast. Ik blijf een beetje verward achter. Waarom dwing je boeren wel te veranderen, maar particulieren niet?

Mr. Nico Bouwman is zelfstandig advocaat in Staphorst en schrijft iedere acht weken een column over zijn vakgebied. NICO Advocatuur houdt kantoor aan de Gemeenteweg 72. Neem gerust vrijblijvend contact op via 06 340 93 944 of info@nico-advocatuur.nl.