Adviesraad Sociaal Domein Staphorst zoekt bekendheid en kan wel wat hulp gebruiken

Staphorst – Mogelijk zijn niet alle inwoners van Staphorst op de hoogte van het bestaan van de Adviesraad Sociaal Domein in hun gemeente. „Dat zou dan wel jammer zijn, omdat deze Adviesraad een belangrijke schakel vormt tussen de beleidmakers in het gemeentehuis van Staphorst en de mensen die binnen het Sociaal Domein een beroep doen op de gemeente", laat voorzitter Gerrit Lammers weten.

De Adviesraad heeft als taak om het college van B en W van de gemeente te adviseren, gevraagd en ongevraagd, met betrekking tot alles wat in het sociaal domein valt. „Daar valt best heel veel onder. Het heeft te maken met drie wetten die op dit gebied in Nederland van kracht zijn en waarvan ‘Den Haag’ heeft beslist dat de gemeenten voor de uitvoering verantwoordelijk zijn: de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de Participatiewet en de Jeugdwet", legt Lammers uit.

Een goede toepassing

„Het grote belang van een goede toepassing van deze wetten valt bijvoorbeeld al heel eenvoudig af te lezen aan de middelen die hiervoor beschikbaar moeten zijn. Zo heeft de gemeente Staphorst onlangs nog bekend gemaakt dat van de totale begroting van ruim 40 miljoen euro, er zo’n 14 miljoen wordt besteed in het sociale domein, dus aan de uitvoering van de drie voornoemde wetten. Dat is dus ruim één derde van de totale begroting van de gemeente."

Om als Adviesraad goed te functioneren zijn er mensen nodig die op vrijwillige basis tijd en aandacht willen besteden aan wat er speelt in de gemeente, op alles wat dus met het sociale domein te maken heeft. Lammers: „Door hun contacten in de samenleving kunnen zij signalen opvangen die nuttig kunnen zijn bij het bepalen en de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Op dit moment kan de Adviesraad nog wel wat hulp gebruiken. Er zijn twee vacatures: eentje op het gebied van de WMO en eentje op het gebied van de participatiewet."

Zakelijke binding

Van kandidaten wordt verwacht dat zij in Staphorst wonen, niet voor de gemeente werken of een zakelijke binding hebben met de gemeente. Een benoeming in de adviesraad geldt in principe voor een termijn van 4 jaar.

Wie belangstelling heeft voor dit vrijwilligerswerk, kan contact opnemen met voorzitter Gerrit Lammers, 06-25061929. Ook is informatie te vinden op www.staphorst.nl/adviesraad.