Dorpsraad Rouveen wil met inwoners aan de slag met uitkomsten van enquête

Rouveen - Inwoners van Rouveen kunnen aan de slag met het opstellen van een dorpsagenda voor Rouveen. Donderdag 14 oktober houdt de dorpsraad om 20.00 uur in d'Olde Skoele een bijeenkomst voor de inwoners van Rouveen.

Aan het begin van het jaar heeft de dorpsraad een enquête voorgelegd om te peilen hoe Rouveners denken over de toekomst van het dorp. De enquête is een eerste stap in het opstellen van een dorpsagenda. Met de uitkomsten hiervan wil de dorpsraad gericht aan de slag met onderwerpen die inwoners van Rouveen belangrijk vinden.

In gesprek

„We doen dat dan ook graag samen met de inwoners. Tijdens deze bijeenkomst geven we een toelichting op de uitkomsten van de enquête en gaan we daarna in gesprek over de vijf thema’s. De thema's zijn: wonen, bereikbaarheid en veilig verkeer, leefbaarheid en inrichting openbare ruimte, activiteiten(zone) en wandel- en fietsroutes”, aldus de dorspraad.

Denk je mee en wil je graag met in gesprek over deze thema’s? Meld je dan aan. Aanmelden voor de bijeenkomst is noodzakelijk. Laat uiterlijk dinsdag 12 oktober weten of je aanwezig bent via: bestuur@dorpsraadrouveen.nl. „Graag horen we dan ook over welke twee thema's je graag het gesprek wilt aangaan.”