Impluz geeft cursus Betrokken Omgeving voor mantelzorgers uit gemeente Staphorst

Staphorst - Impluz gaat starten met de cursus Betrokken omgeving, speciaal gericht op mantelzorgers uit de gemeente Staphorst. De cursus start op donderdag 4 november van 10.00 tot 12.00 uur, en bestaat uit vier bijeenkomsten.

De cursus Betrokken Omgeving geeft handvatten aan mantelzorgers om een goed evenwicht te vinden tussen zorgen voor de naaste en zorgen voor zichzelf om psychische overbelasting te voorkomen. De cursus wordt gehouden door Impluz, de gezamenlijke innovatiemotor van WijZ, de Kern en Jeugd ggz.

Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Door de veranderingen in de zorg wordt er verwacht dat de naasten meer inspringen. Het komt regelmatig voor dat mantelzorgers daarbij teveel hooi op hun vork nemen, wat kan leiden tot fysieke en psychische klachten.

Incasseringsvermogen en flexibiliteit

Een goede balans bij de mantelzorger zelf van de draaglast en draagkracht is dan van groot belang. Zodat de mantelzorger zelf niet uitgeblust raakt. Een cursus voor mantelzorgers die zorg geven aan een nabije ander. Dat vraagt soms veel incasseringsvermogen en flexibiliteit. Een goede balans vinden tussen zorgen voor de ander en ontspanning en zorgen voor jezelf is soms erg moeilijk. Dat kan tot klachten van spanning en stress leiden en zelfs psychische overbelasting veroorzaken.

Handvatten

Om de mantelzorgers met stress- en spanningsklachten te ondersteunen houdt team ggz-preventie de cursus Betrokken Omgeving in Staphorst. In de cursus worden handvatten gegeven en ervaringen gedeeld. Voor de deelnemers zijn er geen kosten aan verbonden.

Geïnteresseerden kunnen meer informatie krijgen bij het secretariaat: info@impluz.nl of (0570) 604 900. Direct aanmelden voor de cursus kan via www.impluz.nl.