Jaar eerder zwarte cijfers voor de gemeente Staphorst. Gemeente kan afzien van geplande bezuinigingen

Staphorst - Er zit een opgaande lijn in de gemeentelijke begroting van de gemeente Staphorst. Een jaar eerder dan verwacht zijn er weer zwarte cijfers. Dit jaar is er nog wel een tekort van een kleine 9 ton, maar de begroting voor 2022 sluit met een positief saldo van 142.000 euro.

Ook de meerjarenraming van 2023 tot en met 2025 laat positieve saldo’s zien. Voor 2023 220.000 euro, in 2024 287.000 euro en voor 2025 380.000 euro. „De afgelopen jaren hebben we forse stappen gezet in het financieel sluitend maken van de begroting. Vanaf 2022 krijgen we bijvoorbeeld ook extra rijksbijdragen voor Jeugdzorg”, vertelt wethouder Financiën Lucas Mulder.

„De begroting is een jaar eerder sluitend dan we vorig jaar nog verwachtten. Het gevoerde beleid werpt z’n vruchten af.” Dinsdag 26 oktober bespreekt de gemeenteraad de begroting. Dinsdag 9 november wordt deze vastgesteld. Door de sluitende begroting en de positieve raming voor de volgende jaren van de gemeente Staphorst kan de gemeente afzien van eerder geplande bezuinigingen van euro 60.000 op sport en 150.000 euro op welzijn en cultuur.

Lasten laten groeien

De eerder ingezette koers om de lasten voor de inwoners mee te laten groeien, blijft van kracht. Bij de begroting 2020 is de lijn uitgezet om de OZB tot en met 2023 jaarlijks met 10 procent te verhogen. De afvalstofheffing stijgt volgend jaar met 28 euro. De rioolheffing blijft gelijk.

Mulder: „Het is een gedegen begroting waarin rekening is gehouden met toekomstige ontwikkelingen als de invoering van de Omgevingswet en duurzaamheid. Er zit ruimte in om te blijven investeren.” Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. In 2030 wil de gemeente 49 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen halen, om de positie van de gemeente Staphorst op het gebied van duurzaamheid vast te houden.