Aantal huishoudens in gemeente Staphorst neemt toe. Daarom moeten er 110 sociale huurwoningen gebouwd worden binnen nu en acht jaar

Staphorst - Het aantal huishoudens neemt in de gemeente Staphorst met circa 610 toe richting 2030. Daarom moeten er 110 sociale huurwoningen gebouwd worden binnen nu en acht jaar.

Er is voornamelijk behoefte aan betaalbare, kleinere grondgebonden woningen en appartementen. Dat staat in de prestatieafspraken die VechtHorst de gemeente Staphorst en huurdersvereniging TOEK maakten en die gelden voor de jaren 2022-2024.

De partijen willen ook dat het aantal zorggeschikte huurwoningen met minimaal 25 per jaar toeneemt, zodat zorgbehoevenden daadwerkelijk kunnen verhuizen naar een geschikte woning en dat mensen die uitstromen uit begeleid wonen mogelijk via het reguliere woonruimteverdeelsysteem worden gehuisvest.

Leeshier meer