Gemeente Staphorst werkt aan een lokaal preventieakkoord: ‘Gaat over afspraken om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik terug te dringen’

Staphorst - De gemeente Staphorst is bezig met een lokaal preventieakkoord. Het Nationaal Preventieakkoord richt zich op een gezonder Nederland in 2040. In dit akkoord heeft de Rijksoverheid met meer dan 70 maatschappelijke organisaties ruim 200 afspraken heeft gemaakt om Nederland gezonder te maken.

Naast nationaal is ook een lokale inzet van belang. Hiervoor gaat de gemeente Staphorst aan de slag met een lokaal preventieakkoord. „Met zo’n plaatselijke overeenkomst gaan we samen met onze lokale partners afspraken maken over de inzet op gezondheidspreventie”, vertelt Wethouder Alwin Mussche. „Dan gaat het onder andere om afspraken om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik terug te dringen. Stoptober (niet roken in oktober) en IkPas (alcoholgebruik op pauze in januari) zijn hier al mooie voorbeelden van.”

Verbinding met Beweeg- en Sportakkoord

Met het opstellen van een lokaal preventieakkoord wil de gemeente verbinding leggen met het lokale Beweeg- en Sportakkoord. „Dit doen we in Staphorst onder de noemer Vitaliteitsakkoord Staphorst. Ambities en acties uit een vitaliteitsakkoord willen we tot stand laten komen door thema’s die belangrijk zijn voor onze gemeente. In beginsel focussen we op de thema’s uit het Beweeg- en Sportakkoord, waarna we deze verbreden met thema’s uit het Nationaal preventieakkoord”, zo staat te lezen op de website van de gemeente.

Een bijdrage leveren

Om te komen tot een preventieakkoord gaat de gemeente op 20 januari van 14.00 tot 16.00 uur, onder begeleiding van GGD IJsselland, digitaal in gesprek met relevante partijen. „We zoomen specifiek in op de thema’s gezonde leefstijl en psychische gezondheid. We bespreken welke activiteiten er worden georganiseerd en wat we daarin missen.”

Wie als organisatie wil deelnemen aan het overleg wordt van harte uitgenodigd en kan zijn opgave mailen naar Wolter Bos, beleidsmedewerker Gezondheid, Sport en Cultuur, via w.bos@staphorst.nl.