Waterschap controleert onderhoud aan sloten

Regio - Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) begint 15 november met het controleren van het onderhoud van de schouwsloten. In december volgt een herschouw.

Na de fusie in 2016 waaruit WDODelta is ontstaan, gebeurde dit in het zuidelijk deel van het werkgebied alleen op verzoek van eigenaren en pachters. Dit had te maken met verschillend beleid van de fusie-waterschappen.

De grotere watergangen onderhoudt het waterschap zelf en de eigenaren en pachters zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de schouwsloten. Hier gaat minder water door, maar deze sloten zijn wel belangrijk voor een goede aan- en afvoer van water.

‘Een goed functionerend watersysteem en uniform beleid zijn voor het waterschap de redenen om de schouw weer in het gehele werkgebied in te voeren’, geeft dagelijks bestuurslid Henk Oegema van WDODelta aan. ‘Achterstallig onderhoud mag immers niet leiden tot wateroverlast of beperkingen voor de aanvoer van water. In het zuidelijk deel van ons werkgebied werden de sloten vanaf 2014 alleen nog op verzoek ‘geschouwd’. Ik kan me dan ook goed voorstellen dat het hier voor de eigenaren en pachters wennen is dat de schouw weer voor alle schouwsloten geldt.’

Het onderhoud bestaat uit het maaien van het talud en de bodem van de schouwsloten; het uitdiepen tot de onderzijde van de eventuele aanwezige duikers en het goed schoonmaken van duikers in de schouwsloten, zodat water vrij kan doorstromen.