Rode Kruis stopt met traditie kerstbakjes door AVG

Staphorst - De afdeling Staphorst van het Nederlandse Rode Kruis geeft dit jaar geen kerst(fruit)bakjes aan inwoners van de gemeente die 80 jaar en ouder zijn en aan ernstig of langdurig zieken.

Daarmee komt een einde aan een jarenlange mooie traditie. Een unieke traditie, want voor zover bekend, was er in ons land geen tweede Rode Kruis-afdeling die dit gebaar maakte. Een gebaar, dat door de ontvangers bijzonder werd gewaardeerd. Voor velen ging het daarbij niet in de eerste plaats om het kerstbakje, maar meer om de aandacht die men kreeg en het praatje dat met de bezorger werd gemaakt.

AVG

Helaas heeft het bestuur van de afdeling moeten besluiten met deze prachtige traditie te stoppen. Dat dit voor velen van de 680 mensen, die er voor in aanmerking zouden komen, een grote teleurstelling zal zijn, beseft het bestuur terdege. Het besluit is een gevolg van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018. Door deze nieuwe privacywetgeving, die voor de hele Europese Unie geldt, mogen instanties, zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkene, geen gegevens van personen aan derden verstrekken.

Geen volledige lijst

Hierdoor is het voor het Rode Kruis Staphorst onmogelijk geworden een betrouwbare en volledige lijst van personen, die tot de ‘doelgroep’ behoren, samen te stellen. Met een onvolledige of onbetrouwbare gegevens werken, kan heel gemakkelijk tot vergissingen, scheve gezichten en pijnlijke situaties leiden. Dat wil het bestuur van het Rode Kruis Staphorst uiteraard voorkomen.