Sociale huurwoningen in Staphorst worden duurzamer

Staphorst - Woonstichting VechtHorst, huurdersvereniging Twee Onder Een Kap (TOEK) en gemeente Staphorst hebben op maandag 3 december de jaarafspraken voor 2019 ondertekend. Hierin staan concrete afspraken over onder andere verduurzaming en regulier periodiek onderhoud van sociale huurwoningen.

De jaarafspraken 2019 zijn onderdeel van de prestatieafspraken 2017-2020. Om tot een passende woonkwaliteit in de dorpen en in het buitengebied te komen, zijn er voor 2017 op drie deelthema’s prestatieafspraken gemaakt. Dit zijn de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, de kwaliteit van de woonomgeving en passende woningbouw. Deze afspraken sluiten aan op de gemeentelijke woonvisie van passende kwaliteit van wonen, betaalbaar wonen en langer zelfstandig wonen.

Verduurzaming en onderhoud

Voor 2019 is afgesproken dat 41 woningen opgewaardeerd worden naar minimaal label B, het op één na zuinigste energielabel voor woningen. VechtHorst verduurzaamt de woningvoorraad door energetische investeringen samen te laten vallen met regulier periodiek onderhoud.

Woonmarkt

VechtHorst, TOEK en gemeente Staphorst willen meer inzicht krijgen in de woonwensen van inwoners in relatie tot de huurmarkt. Hiervoor wordt in 2019 een woonmarkt georganiseerd voor huurders (particulier, VechtHorst of anderszins) en woningzoekenden.

Passende woningbouw

In de periode 2016-2020 voegt VechtHorst 54 sociale huurwoningen toe. Met als doel bouwen naar behoefte en werken naar een passende en duurzame voorraad. Voor 1 juli 2019 streven VechtHorst en gemeente Staphorst naar locaties waar ongeveer 32 woningen toegevoegd kunnen worden. Dat is geen eenvoudige opgave, echter wel van groot belang voor de behoefte van onze inwoners, aldus wethouder Lucas Mulder. ‘Kom met ideeën en locaties voor nieuwe huurwoningen, wellicht zijn er mooie combinaties te maken. Bouwen voor starters, senioren en statushouders is hard nodig’. Robert Waarsing, directeurbestuurder van VechtHorst, sluit zich hierbij van harte aan: ‘We staan voor een gezamenlijke uitdaging. Wijwillen en kunnen daarbij ook creatief zijn in het vinden van mogelijkheden.’

De jaarafspraken werden ondertekend door directeur-bestuurder Robert Waarsing van Vechthorst, voorzitter Pieter Brattinga namens het team van TOEK en wethouder Lucas Mulder namens het college van gemeente Staphorst.